Tettie.fi käyttöehdot

Voimassaolo

Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 17.12.2020.

Tettie.fi-palvelu

Tettie.fi-verkkopalvelun avulla nuoret voivat etsiä mm. TET-, työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja. Opettajat voivat seurata opiskelijoidensa etenemistä työelämäjaksojen toteutuspaikoilla heidän kirjoittamiensa päiväkirjojen avulla, ja nuoret voivat asettaa tavoitteita työelämäjaksoille. Lisäksi työnantajat voivat ilmoittaa avoinna olevista työelämäjaksoistaan Tettie.fi-palvelussa.

Tettie.fi edellyttää, että palvelua käyttävät tahot sitoutuvat noudattamaan palvelun käytössä Suomen lainsäädäntöä. Käyttäjät eivät saa käyttää palvelun kautta saatuja yhteystietoja markkinointitarkoituksiin tai levittää niitä ilman henkilöiden nimenomaista suostumusta.

Tettie.fi-verkkopalvelun sivustolla sovelletaan tässä dokumentissa olevia käyttöehtoja. Rekisteröitymisen ja palvelun käytön ehtoina on käyttöehtojen hyväksyminen rekisteröitymisen yhteydessä.

Tettie.fi pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Muutoksista voidaan tiedottaa käyttäjien ilmoittamiin yhteystietoihin.

Käyttäjä voi purkaa sopimuksen Tettie.fi-palvelun kanssa halutessaan. Kuitenkin jos käyttäjä jatkaa palvelun käyttämistä, hänen tällöin katsotaan hyväksyneen muutokset.

Henkilötietojen käsittely henkilötietolain mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään Tettie.fi palvelussa ja palveluntarjoaja on sitoutunut suojelemana käyttäjiensä yksityisyyttä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Hyväksymällä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy kerättyjen henkilötietojen käsittelyn EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisilla tavoilla. Käyttäjä voi pyytää omia, järjestelmään tallennettuja, käyttäjätietojaan lähetettäväksi samaan sähköpostiosoitteeseen jolla on kirjautunut järjestelmään tai pyttää omien käyttäjtietojen ja käyttäjätilin poistamista lähettämällä vapaamuotoisen poistamispyyntösähköpostin osoitteeseen: tilinhallinta@tettie.fi

Immateriaalioikeudet ja tietojen muu käyttö

Tettie.fi-sivuston omistama sisältö on Tettie.fi-palvelun omaisuutta ja niiden käyttöön muussa yhteydessä tarvitaan palvelun omistajilta lupa. Sivustolla julkaistun sisällön käyttö tai muokkaaminen vastoin sivuston alkuperäistä tarkoitusta on kiellettyä, ellei sivustolla jaettavassa materiaalissa ole muutoin mainittu.

Nuoren ehdot ja vastuut

Nuoren tulee rekisteröityä Tettie.fi-palveluun sitä käyttääkseen ja samalla hyväksyä käyttöehdot. Palvelua ei saa käyttää esiintyen toisena henkilönä. Tämä on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille tunnuksen sulkemisen lisäksi. Myös muiden käyttöehtojen rikkominen voi johtaa tunnuksen sulkemiseen.

Nuori on vastuussa palveluun lisäämästään sisällöstä ja tietojensa oikeellisuudesta. Tuotteiden markkinointi on kielletty omassa profiilissa. Nuori hyväksyy, että Tettie.fi-palvelu voi kerätä tietoa palvelun käyttäjistä ja käyttää niitä palvelun kehittämiseen ja markkinointiin. Ikäraja palvelulle on 18 vuotta.

Yrityksen ja oppilaitoksen ehdot ja vastuut

Yrityksen edustajan tulee rekisteröityä Tettie.fi-palveluun sitä käyttääkseen ja samalla hyväksyä käyttöehdot. Palvelua ei saa käyttää esiintyen toisena henkilönä. Tämä on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille tunnuksen sulkemisen lisäksi. Myös muiden käyttöehtojen rikkominen voi johtaa tunnuksen sulkemiseen.

Yrityksen edustaja ja yritys vastaavat, etteivät ne väärinkäytä opiskelijoiden palvelussa antamia tietoja. TET-/työharjoittelun, työkokeilun tai muun työelämäjaksontoteutuessa osapuolet (yritys, nuori ja oppilaitos) tekevät aina sopimuksen työelämäjakson toteutuksesta, eikä Tettie.fi ole vastuussa kyseisten osapuolten välisestä sopimuksesta tai sen sisällöstä.

Oppilaitoksen edustaja ja oppilaitos vastaavat, etteivät ne väärinkäytä opiskelijoiden tai oppilaitoksen palvelussa antamia tietoja.

Väärinkäytökset

Tettie.fi ei ota vastuuta sivustolla tapahtuvista nuoren, yrityksen, oppilaitoksen tai kolmannen osapuolen suorittamista väärinkäytöstä. Jos sivuston käyttöehtoja rikotaan tai muuten väärinkäytetään, tulee kyseisiin tekoihin osallistuneiden tahojen korvata vahingot Tettie.fi-palvelulle. Vahingot voivat olla suorasti tai epäsuorasti aiheutettuja ja ne korvataan Tettie.fi-palvelulle täysimääräisinä.

Tettie.fi pidättää oikeuden poistaa palvelusta sinne soveltumatonta tietoa, jos se on palvelun tai sen käyttöehtojen kannalta haitallista tai epäsoveliasta.

Tettie.fi-palvelu ei myöskään ota vastuuta palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta, silloin kun ne ovat jonkin muun osapuolen sinne tallentamia.

Tettie.fi-palvelun käyttäjät vastaavat kaikista niistä seurauksista, joita voi syntyä tässä esitettyjen käyttöehtojen rikkomisesta tai palvelun haitallisesta käytöstä.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkomaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, voidaan asia siirtää Kuluttajariitalautakunnan tai tarvittaessa Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vastuuvapauslauseke

Tettie.fi-palvelu ei vastaa, että palvelu toimii virheettä ja ilman katkoksia. Käyttökatkoksista ei makseta käyttäjille korvauksia.

Sopimuksen purkaminen

Tettie.fi-palvelun käyttäjä voi pyytää palvelun ylläpidolta tunnuksien poistamista.