Hankkeet

Opettajien Tettie -oppaan avulla opiskelijoiden työelämäjaksoja voidaan paremmin suunnitelmallistaa ja tavoitteellistaa. Opas on täynnä käytännön harjoituksia ja vinkkejä, jotka opettaja voi liittää osaksi työelämäjaksoihin liittyvää opetustaan.

Lataa oppaan versio 1.0 itsellesi ilmaiseksi tästä!

Opiskelijan Tettie -oppaan avulla opiskelijat voivat tavoitteellistaa työelämäjaksojaan paremmin, saada vinkkejä työelämäjaksojen ajaksi ja seurata selkeiden vaiheiden kautta mitä heidän pitää tietää työelämäjaksoista.

Opas on tarkoitettu täydentämään Opettajan Tettie -opasta.

Lataa itsellesi Opiskelijan Tettie -oppaan maksuton versio 1.0 tästä!

Työnantajan Tettie -oppaan avulla työpaikkojen edustajat saavat käytännön vinkkejä työelämäjaksojen toteutusta varten, sekä voivat selkeästi nähdä mallin siitä, kuinka työelämäjaksoja kannattaa rakentaa. 

Työnantajan Tettie -opas on tarkoitettu tukemaan Opettajan Tettie -opasta.

Voit ladata Työnantajan Tettie -oppaan version 1.0 maksuttomasti täältä!

Tettie.fi -palvelua on kehitetty kahdessa eri ESR-rahoitteisessa hankkeessa:

YTTY Nostetta nuorille -hanke (S22380)

Olipa kerran kaksi toimijaa, jotka halusivat parantaa nuorten asemaa.

YTTY Nostetta nuorille -hanke (S22380) tukee vaikeassa asemassa olevia nuoria, kehittää toimintamalleja heidän tilanteensa parantamiseksi ja tiivistää paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä vuosina 2021-2023. Hanke toteuttaa lisäksi Tettie-mobiilisovelluksen, joka yhdistää nuoret työnantajiin ja oppilaitoksiin työnhakua varten. Mukana hankkeessa ovat Kainuun Opisto ja Kajaanin Spartak.

Kohtaamisen portaat

Hankkeen aikana kehitetyllä Kohtaamisen portaat -menetelmällä nuoret voidaan kontaktoida ja ottaa mukaan toimintaan yhä paremmin. Menetelmän avulla heitä tuetaan saamaan elämästään paremmin kiinni ja heitä ohjataan kohti seuraavia etappeja.

Tettie-palvelu

Tettie-palvelun avulla nuori voi etsiä erilaisia työ- tai harjoittelupaikkoja koko Suomesta. Palvelun avulla kynnys ottaa yhteyttä työnantajiin madaltuu. Myös oppilaitokset hyötyvät palvelusta, koska he voivat seurata opiskelijoidensa edistymistä tavoitteellistamalla aiempaa enemmän harjoittelujaksoja.

Ripeämpi siirtymä aikuistenperusopetuksen työelämäjaksoille – katse kohti työelämää

Haaste?

Työnantajien tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden mahdollisuudet eivät kohtaa ja maahanmuuttajien työllistyminen on Suomessa heikkoa. Työelämään mukaan pääseminen voidaan selkeästi havaita haasteena jo opiskeluvaiheessa, koska työharjoittelu-paikkoihin ja työelämään tutustumispaikkoihin pääseminen on vaikeaa.

Miksi?

Aiempien työllistymiskokemuksien ja uuden opetussuunnitelman perusteiden myötä työelämäintegraatiota pidetään entistä tärkeämpänä osana myös aikuisten perusopetuksessa. Jo alkuvaiheessa saadut positiiviset kokemukset työharjoittelussa voivat auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään.Työnantajan suhtautumisen ja mielipiteiden vieraasta kulttuurista ja maasta tuleviin työharjoittelijoihin ja työntekijöihin toivotaan parantuvan.

Kenelle?

RAIPE-hankkeessa keskityimme maahanmuuttajataustaisten aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen sekä opiskelijoiden että työantajien näkökulmasta.

Miten?

Asioihin saatiin muutoksia luomalla yhteistyöverkosto työnantajien ja oppilaitosten välille uudenlaisten yhteistyön käytänteiden ja pilvipalvelun avulla. Hankkeen aikana pyrittiin kohdistamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille.

Pitkällä aikavälillä hanke helpotti paikkakunnilla työelämäjaksojen järjestämistä, hälvensi ennakkoasenteita sekä helpotti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista ammattiopintoihin ja työelämään.

Hanke toteutettiin 1.5.2018 – 31.12.2020 välisenä aikana neljässä kansanopistossa ja niiden lähiseuduilla eri puolilla Suomea. Mukana olivat hanketta koordinoiva Kainuun Opisto, Valkealan kristillinen opisto, Eurajoen kristillinen opisto ja Lieksan kristillinen opisto.

Katso esittelyvideo tästä